Regent

Regent – kříženec Diana (Sylvánské zelené × Müller Thurgau) × Chambourcin (Seyve Villard × Chancellor), Německo, není zapsán ve Státní odrůdové knize ČR, modrá moštová odrůda, červená vína, interspecifická (odrůda vzniklá mezidruhovým křížením) PIWI odrůda (PIWI odvozeno od německého "pilzwiderstandsfähige Rebsorten" odrůdy révy vinné odolné vůči houbovým chorobám)

Regent – registrované vinice v ČR 12,66 ha – údaje k 31. 12. 2020
MORAVA Mikulovská 4,3 ha • Velkopavlovická 3,4 ha • Slovácká 2,2 ha • Znojemská 0,04 ha
ČECHY Mělnická 2,3 ha

Regent cs.wikipediaen.wikipediafr.wikipedia • de.wikipedia • les cepages.fr

Nebyly nalezeny žádné produkty.