Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodě a vzájemnou obchodní spoluprací s našimi smluvními partnery.


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

1.2 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Ing. Martin Lička, IČ: 88784134, se sídlem Jeronýmova 425, 738 01 Frýdek-Místek, Sp. značka: ŽÚ/4514/2012/Ši Magistrát města Frýdku-Místku.

1.3 V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: e-mail: martin.licka@email.cz, telefon: 703 331 675

1.4 Osobními údaji se rozumí osobní údaje, které nám sami poskytnete. Dále uvádíme, o jaké konkrétní údaje se jedná. V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: Jméno a příjmení, fakturační a/nebo doručovací adresa (ulice, město, PSČ), e-mail, telefon, heslo v zašifrované podobě (pouze v případě vytvoření osobního účtu), IČ, DIČ (pokud objednáváte zboží tzv. “na firmu”), IP adresu a údaj o nakoupeném zboží a jeho ceně. V případě, že si u nás vytvoříte účet (registrace), tak v evidenci registrovaných uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu.

1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

5.1.1 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

5.1.2 zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

5.1.3 zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


6. COOKIES

6.1 Jako každá internetová stránka používá i náš web cookies.

6.2 Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s Vámi. V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/vypnout.

6.3 Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies – obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost eshopu.

6.4 Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě eshopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.

6.5 Další skupinu představují cookies třetích stran např. služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics zajišťuje informace k vyhodnocení užívání eshopu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí eshopu. Kupující může zabránit ukládání souborů cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče.


7. VAŠE PRÁVA

7.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

7.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

7.1.2 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

7.1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

7.1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

7.1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.1.6 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. těchto podmínek.

7.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení serveru heslem, použití antivirové ochrany, šifrováním a zálohováním dat.

8.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.